ทีมบุคลากร ลาดพร้าว 87 เนอร์สซิ่งโฮม

พร้อมให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น ทั้งสุขภาพร่างกาย
สุขภาพจิตใจดูแลความสะอาด ปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง
"ดูแลด้วยความตั้งใจ ใส่ใจ ได้มาตรฐาน "

คุณสมบัติของทีมบุคลากร

- บุคลิกภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ ไพเราะ
- ดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุและผู้พักฟื้นเป็นอย่างดี
- เข้าใจในสภาพร่างการและจิตใจผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น
- ดูแลผู้สูงอายุและผู้พักฟื้นเปรียบเสมือนคนในครอบครัว