การดูแลและการบริการของเรา

ลาดพร้าว 87 เนอร์สซิ่งโฮม ( PNRNursinghome ) จะดูแลเอาใจใส่
ผู้สูงอายุและผู้พักฟื้นเหมือนคนใน ครอบครัว เรามุ่งเน้นการดูแล
ผู้สูงอายุ และผู้พักฟื้นดูแลทั้งสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจ ของ
ผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น ซึ่งบอกได้ถึงสุขภาพร่างกาย สุขภาพ
จิตใจ เพื่อที่จะได้ดูแล ใส่ใจผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ของ ลาดพร้าว 87 เนอร์สซิ่งโฮม PNR

- ช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้พักฟื้นใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย
- ช่วยดูแลจัดการเกี่ยวกับสุขอนามัยของผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น
- ช่วยดูแลทั้งสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตใจและอยู่เป็นเพื่อนคลายเหงา
ให้กับผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น
-สามารถดูผู้สูงอายุและผู้พักฟื้นแต่ละท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสบายใจแก่ครอบครัวและญาติของผู้สูงอายุและผู้พักฟื้น