อัตราค่าบริการ ลาดพร้าว 87 เนอร์สซิ่งโฮม PNR

รูปแบบห้อง

ราคาปกติ

ราคาโปรโมชั่น

ห้อง 5 เตียง

ห้องเตียงคู่

28,000

32,000

เริ่มต้น 20,000 – 25,000

เริ่มต้น 25,000 – 30,000

ราคารวม ห้องแอร์-อาหาร 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง

หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวมเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง เช่น แพมเพิส ทิชชู ทิชชูเปียก ของใช้ส่วนตัว เช่น แป้ง สบู่ โลชั่น

ค่าบริการอื่น ๆ 
- ที่นอนลม 1,000 บาท
- เครื่องดูดเสมหะ 2,000 บาท/เดือน
- เครื่องผลิตออกซิเจน 3,000 บาท/เดือน
- อื่น ๆ

 

บริการที่จะได้รับ

- บริการที่พัก เตียงคู่ เตียงรวม 5 เตียง
- บริการอาหาร 3 มื้อ พร้อมของว่าง
(กรณีที่ผู้ที่รับอารหารทาง สายยาง
จะได้รับอาหาร 4-5 มื้อ)
- ห้องน้ำพร้อมน้ำอุ่น-น้ำเย็น
- ดูแลเรื่องการขับถ่าย
- บริการทำความสะอาดที่พัก ของใช้ส่วนตัว
- วัดสัญญาณชีพวันละ 2 ครั้ง
-นวดผ่อนคลาย กายภาพเบื้องต้น
- ดูแลพลิกตัวผู้สูงอายุหรือผู้พักฟื้น
- พาเดินออกกำลังกายโดยเจ้าหน้าที่ตาม
คำแนะนำจากนักกายภาพ
- บริการกิจกรรมนันทนาการ
- บริการกิจกรรมตามเทศกาล
- กล้องวงจรปิด
- มีระบบเรียกเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ

-ค่าบริการของผู้ให้บริการไปพบแพทย ์
์หรือกิจธุระนอกศูนย์ (ตามนัดหรือฉุกเฉิน)
- ค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน
- ค่ารถรับ-ส่งผู้สูงอายุเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล(กรณีฉุกเฉิน)
- ค่ารถรับ-ส่งในการพาผู้สูงอายุไป
พบแพทย์
- ยา และชองใช้ส่วนตัวของผู้สูงอายุ
- อุปกรณ์เครื่องใช้สิ้นเปลือง เช่น
แพมเพิสทิชชู่เปียก แผ่นรองซับ ฯลฯ
- ค่ายา และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อื่นๆ เช่น สายให้อาหาร ที่นอนลม
สายสวนปัสสาวะ ชุดทำแผลปลอดเชื้อ
เครื่องผลิตออกซิเจนอุปกรณ์เจาะน้ำตาล
ฯลฯ
- จัดหานักกายภาพพิเศษโดยนักายภาพ
เฉพาะทางตามความต้องการของผู้สูงอายุและผูพักฟื้น
เป็นคอร์ส เป็นครั้ง 5 ครั้ง
เป็นครั้ง10 ครั้ง พิเศษสำหรับผู้เข้าพัก

เอกสารที่ใช้ในการเข้าพัก

1. สำเนาบัตรประชาชนผู้สูงอายุ 2 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้สูงอายุ 2 ชุด
3. สำเนาบัตรประชาชน ญาติ 2 ชุด
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ญาติ 2 ชุด
5. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางการพยาบาล